Kontakti

KONTAKTI

REKVIZĪTI

SIA “Aknīstes Pakalpojumi”
Reģ.nr.: 45403000709
PVN nr.: LV45403000709
Adrese: Saltupes iela 9, Aknīste, Jēkabpils novads, LV-5208
Bankas rekvizīti: AS “SEB”
Konts: LV96UNLA0009000508312
Kods: UNLALV2X

DARBA LAIKS

 • KASES DARBA LAIKS
  Pirm. 8:00 – 17:00
  Treš. 8:00 – 17:00
  Piekt. 8:00 – 16:00
  Pusdienlaiks: 12:00 – 13:00

Valdes loceklis apmeklētājus pieņem katru trešdienu no plkst. 8:30-10:30

KASE PAGASTOS

 • Katra mēneša ceturtajā otrdienā tiek rīkots kases izbraukums uz Asares un Gārsenes pagastu ciemiem.
  Apmeklētājus pieņem
  Asarē: 9:00-10:00
  Ancene: 10:20-11:30
  Gārsenē: 13:00-14:30

SAZINIETIES AR MUMS
  Valdes loceklisEmīls Ozoliņš
  Grāmatvedība, kase, rādījumu nodošana
  • 29479886
  Pakalpojumu pieteikšana
  • 29479886

  Make an Appointment

  Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.