Ūdensapgāde

Ūdensapgāde

Atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta pirmajai daļai vietējā pašvaldība organizē ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu savā administratīvajā teritorijā. Aknīstes novada dome pilnvarojusi kapitālsabiedrību sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, noslēdzot ar to līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu visā pašvaldības administratīvajā teritorijā.

SIA “Aknīstes Pakalpojumi”  galvenie resursi:

  • 9 artēziskie urbumi, to dziļums 105 m – 120 m;
  • 1 otrā pacēluma sūkņu stacija;
  • Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar bioloģisko notekūdeņu attīrīšanu, ar ražību līdz 365 m3/dnn;
  • 8 kanalizācijas sūkņu stacijas;
  • ~ 11,9 km ūdensvada tīklu;
  • ~ 10,3 km pašteces kanalizācijas tīklu;
  • ~ 0,9 km spiedvadu kanalizācijas tīkli;

Kapitālsabiedrībai ir piešķirtas ekskluzīvas tiesības pakalpojumu sniegšanai ūdenssaimniecības nozarē.

Ūdenssaimniecības tarifi 2022. gadā:
  • Ūdens – 1,34 EUR/m³, (bez PVN)
  • Kanalizācija -1,63 EUR/m³ (bez PVN)

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.