Siltumapgāde

Siltumapgāde

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” uzdevums ir organizēt Aknīstes pilsētas iedzīvotājiem un juridiskajām personām siltumenerģijas padevi ziemas sezonā.

Siltumenerģijas padevi ražo katlumāja kas atrodas Aknīstes pilsētā, Saltupes ielā 9.

Kopējā katlu mājas uzstādītā jauda ir 2,5 MW, ko nodrošina divi katli ar 1,0 MW un 1,5 MW jaudu. Katlu mājā kā kurināmo izmanto koksni (šķelda), kura tiek piegādāta pēc vajadzības un uzglabāta noliktavā un ir uzstādīti skaitītāji saražotajam siltumenerģijas apjomam.

Kopējais siltumtrašu garums ir 3 km.

Uzņēmums viena kalendārā gadā laikā vidēji saražo 1563 MWh un lietotājiem nodod vidēji 1465 MWh.

Katru gadu uzņēmums veic ieguldījumus siltumenerģētikas nozarē, katlu mājas efektivitātes uzlabošanai/atjaunošanai.

Siltuma tarifs no 2022. gada 1.oktobra –  98,28 EUR par 1 MWh (bez PVN)

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.