AKNĪSTES PAKALPOJUMI

Aknīste | Gārsene | Asare

Īsi par mums

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” dibināta 1992.gada 24.martā kā Aknīstes pilsētas pašvaldības uzņēmums “Namu pārvalde” , vēlāk 2004.gada 24.martā pārdēvēta par SIA “Aknīstes Pakalpojumi”. Paplašinoties tiek nodrošināta Aknīstes, Gārsenes un Asares pagastos Aknīstes novada pašvaldības deleģēto funkciju izpilde komunālo pakalpojumu un dzīvokļu apsaimniekošanas sfērā.
Lasīt vairāk
uzraksts_fx

Mūsu saimnieciskā darbība iedalīta trīs darbības pamatjomās:

Jaunumi

Dzeramā ūdens sistēmu attīrīšana un dezinfekcija 17.10.2022

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” informē ka pirmdien 17.10.2022 Aknīstes pilsētā, Asares un Gārsenes pagastos atbilstoši darbu veikšanas plānam notiks ūdens rezervuāra […]

Paziņojums par siltumapgādes tarifa celšanu

Ņemot vērā straujo šķeldas cenu kāpumu, kas kopumā ir būtiski ietekmējusi siltumapgādes pakalpojuma sniegšanas izmaksas, secināms, ka siltumapgādes pašreizējais tarifs […]

Paziņojums par tarifa celšanu

Ņemot vērā straujo cenu kāpumu elektroenerģijas un degvielas cenām, kā arī valstī pieaugošo inflāciju, kas kopumā ir būtiski ietekmējusi ūdenssaimniecības […]

VISI JAUNUMI

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.