AKNĪSTES PAKALPOJUMI

Aknīste | Gārsene | Asare

Īsi par mums

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” dibināta 1992.gada 24.martā kā Aknīstes pilsētas pašvaldības uzņēmums “Namu pārvalde” , vēlāk 2004.gada 24.martā pārdēvēta par SIA “Aknīstes Pakalpojumi”. Paplašinoties tiek nodrošināta Aknīstes, Gārsenes un Asares pagastos Aknīstes novada pašvaldības deleģēto funkciju izpilde komunālo pakalpojumu un dzīvokļu apsaimniekošanas sfērā.
Lasīt vairāk
uzraksts_fx

Mūsu saimnieciskā darbība iedalīta trīs darbības pamatjomās:

Jaunumi

PAZIŅOJUMS PAR IZMAIŅĀM SIA “AKNĪSTES PAKALPOJUMI” KONTAKTINFORMĀCIJĀ

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” informē, ka no 2024.gada maija mēneša SIA “Aknīstes Pakalpojumi” ir nomainīta elektroniskā pasta adrese no aknistespakalpojumi@inbox.lv uz   […]

Dzeramā ūdens sistēmu attīrīšana un dezinfekcija 10.05.2024

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” informē ka piektdien 10.05.2024. Aknīstes pilsētā, Asares un Gārsenes pagastos atbilstoši darbu veikšanas plānam notiks ūdens rezervuāra […]

Dzeramā ūdens sistēmu attīrīšana un dezinfekcija 02.10.2023

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” informē ka pirmdien 02.10.2023. Aknīstes pilsētā, Asares un Gārsenes pagastos atbilstoši darbu veikšanas plānam notiks ūdens rezervuāra […]

Paziņojums par siltumapgādes tarifa izmaiņām

No 2023.gada 1. oktobra stāsies spēkā  jauni siltumapgādes tarifi, kas ir apstiprināti ar Jēkabpils novada domes lēmumu Nr. 926., no […]

Dzeramā ūdens sistēmu attīrīšana un dezinfekcija 08.05.2023

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” informē ka pirmdien 08.05.2023. Aknīstes pilsētā,Asares un Gārsenes pagastos atbilstoši darbu veikšanas plānam notiks ūdensrezervuāra un hidroforu […]

CIENĪJAMIE AKNĪSTES PILSĒTAS, GĀRSENES, ASARES UN ANCENES CIEMU DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMU ĪPAŠNIEKI!

2017.gada  27.jūnijā ir stājušies spēkā MK Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”  un 25.08.2022.Jēkabpils novada pašvaldības saistošie […]

VISI JAUNUMI

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.