Paziņojums par siltumapgādes tarifa izmaiņām

No 2023.gada 1. oktobra stāsies spēkā  jauni siltumapgādes tarifi, kas ir apstiprināti ar Jēkabpils novada domes lēmumu Nr. 926., no 24.08.2023. (protokols Nr.13, 101.§)

Siltumapgādes pakalpojumu tarifs Aknīstē būs 84,69 EUR par 1 MW/h bez PVN .

Siltumapgādes pakalpojumu tarifs Ancenē, Asares pag. būs 94.43 EUR par 1 MW/h bez PVN .

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.