Publiskojamā informācija

Publiskojamā informācija

Publicēta informācija

Veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā

Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Kapitālsabiedrība nav saņēmusi valsts vai pašvaldību budžeta finansējumu.

Kapitālsabiedrības ziedošanas stratēģija un ziedošanas kārtība

Kapitālsabiedrība neveic ziedošanu un dāvināšanu.

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma summu un saņēmējiem

Pretkorupcijas pasākumu plāns un izpilde

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.