Paziņojums par siltumapgādes tarifa celšanu

Ņemot vērā straujo šķeldas cenu kāpumu, kas kopumā ir būtiski ietekmējusi siltumapgādes pakalpojuma sniegšanas izmaksas, secināms, ka siltumapgādes pašreizējais tarifs nespēj nosegt pakalpojuma tiešās un netiešās izmaksas. SIA “Aknīstes Pakalpojumi” ir veikuši siltumapgādes cenu pārskatīšanu un aprēķinu uz kā pamata ir nepieciešams paaugstināt siltumenerģijas tarifu par 1 MW/h . Ar Jēkabpils novada domes lēmumu Nr. 709., no 25.08.2022. (protokols Nr.19, 13.§), ir pieņemts lēmums paaugstināt siltumapgādes pakalpojumu tarifu Aknīstes pilsētā. Tas stāsies spēkā ar šī gada 01. oktobri.

Jaunais siltumapgādes pakalpojumu tarifs būs 98,28 EUR par 1 MW/h bez PVN .

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.