Paziņojums par tarifa celšanu

Ņemot vērā straujo cenu kāpumu elektroenerģijas un degvielas cenām, kā arī valstī pieaugošo inflāciju, kas kopumā ir būtiski ietekmējusi ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas izmaksas, ka šī brīža ūdenssaimniecības tarifs nespēj nosegt pakalpojuma tiešās izmaksas (infrastruktūras, tīklu, analīžu, administrācijas u.c., uzturēšanas izmaksas) SIA “Aknīstes Pakalpojumi” 02.06.2022. Jēkabpils novada pašvaldībā iesniedza jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu Aknīstes, Asares un Gārsenes pagastā. Ar Jēkabpils novada domes lēmumu Nr. 528., no 30.06.2022. (protokols Nr.13, 44.§), ir pieņemts lēmums paaugstināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu Aknīstes, Asares un Gārsenes pagastā. Tas stāsies spēkā ar šī gada 1.augustu.

Jaunais ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs būs 2,97 EUR/m3 bez PVN (aukstā ūdens piegāde 1,34 eiro/m3 bez PVN, kanalizācijas notekūdeņu novadīšana 1,63 eiro/m3 bez PVN).

Ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas patēriņa norma, ja dzīvoklī vai privātmājā nav uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs – 6.0 m3 par vienu personu mēnesī.

Līdz ar jaunajiem tarifiem aicinām dzīvokļos un privātmājās sekot līdzi ūdens patēriņa skaitītāju termiņiem, lai varētu nodrošināt kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaiti un nodrošinātu Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma prasības.

Atgādinām ka ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus par iepriekšējā mēnesī patērēto ūdeni jānoziņo līdz katra mēneša 5. datumam rakstot uz e-pastu: aknistespakalpojumi@inbox.lv vai pa tālruni:29479886

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.